Hermine Brühl

Never a dull moment

Toen ik als docente Engels begon had ik niet kunnen vermoeden dat ik zo geboeid zou blijven door het onderwijs. Het omgaan met leerlingen, collega’s en ouders, de inhoud van mijn vak. “Never a dull moment.”

Bevoegd remedial teacher

In 1999 heb ik aan het Seminarium voor Orthopedagogiek (HU) te Utrecht mijn diploma remedial teacher in het voortgezet onderwijs ( v.o.) behaald (tegenwoordig heet deze studie Master Educational Needs), maar al voor die tijd was ik actief als remedial teacher op de school waar ik werkte.

Vrijwel gedurende mijn gehele werkzame leven als docente Engels en Nederlands in het voortgezet onderwijs heb ik naast mijn lesgevende taken dyslectische leerlingen in groepjes begeleid. Dyslexie komt veel voor in mijn familie, waardoor ik geïnteresseerd ben geraakt in dyslexie en de daar mee gepaard gaande problematiek. In mijn eigen omgeving en in mijn werk zie ik hoe veel moeite kinderen met dyslexie hebben om het reguliere onderwijs te volgen. Ook zie ik dat leerlingen zich gesteund voelen door wat ze tijdens de remedial teaching leren. Hun resultaten verbeteren en hun zelfvertrouwen stijgt.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dyslexie en alles wat daarmee te maken heeft, bezoek ik regelmatig congressen en nascholingscursussen. Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Beroeps Vereniging voor Remedial Teachers) en zit in het regiobestuur Utrecht van de L.B.R.T.

Ervaren docente

In 1978 behaalde ik mijn tweedegraads lesbevoegdheid in Engels en Nederlands (VL/ VU) te Amsterdam) en sinds die tijd ben ik werkzaam als docente in het voortgezet onderwijs. In 2013 heb ik een Master of Education in de Engelse taal en letterkunde behaald. (HU te Utrecht.) Vanaf 2002 werkte ik als docente Engels in de onder- en bovenbouw en als remedial teacher op het Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden. Ik gaf les aan examenklassen en verzorgde examentraining Engels op school. In 2017 ben ik naast mijn parttime job als docente begonnen met Rijnles met het oog op mijn naderende pensioen. Ik wil mij namelijk graag inzetten om in mijn praktijk aan huis individuele hulp  te bieden aan kinderen die een extra steuntje nodig hebben.

linkedin profiel