Werkwijze

 

  • Het intakegesprek is vrijblijvend en vindt plaats met leerling en ouder(s)/ verzorger(s). We maken kennis en bespreken de hulpvraag. We maken afspraken over het handelingsplan en eventuele vervolgstappen. Graag kopieën van eerdere onderzoeksgegevens en relevante informatie zoals schoolrapporten meenemen.
  • Het handelingsplan wordt vervolgens door de remedial teacher opgesteld en naar de ouder(s) opgestuurd. Hierin staan o.a.de hulpvraag, de aard en eventueel de duur van de begeleiding vermeld.
  • De individuele begeleiding is in principe één keer per week, 50 minuten. In overleg kan de begeleiding meerdere keren per week plaatsvinden.
  • De voortgang wordt door de remedial teacher bijgehouden. Als er aanleiding voor is, neemt de remedial teacher contact op met de ouder(s) of andersom.

 

Tarieven

  • De tarieven zijn conform de richtlijnen van de Landelijke Vereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
  • Vrijwel alle diensten van Rijnles zullen vallen onder de BTW vrijstelling voor onderwijs.
  • De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur van tevoren wordt afgezegd, kan er een vervangende afspraak gemaakt worden.  Als u binnen 24 uur voor de geplande tijd afzegt, wordt de begeleidingsles in rekening gebracht.
  • Ouders kunnen de begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten.

Overige informatie wordt tijdens het intakegesprek gegeven