Rijnles

Remedial teaching

Remedial teaching (rt ) wil zeggen dat er extra ondersteuning wordt verleend aan een leerling met een leerprobleem of aan een leerling die een leerachterstand opgelopen heeft. De remedial teacher achterhaalt de oorzaak van het leerprobleem en met die kennis wordt een plan gemaakt om de leerling te helpen. De hulp is individueel en is afgestemd op de leerling. Maatwerk dus. Dat werpt uiteindelijk zijn vruchten af en zal resulteren in betere prestaties en een groter zelfvertrouwen.

De remedial teaching is gericht op de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits, maar gaat vanzelfsprekend ook over de aanpak van andere vakken, planning, studievaardigheden en huiswerk in het algemeen. Praktijk Rijnles is gespecialiseerd in het ondersteunen van leerlingen die om een of andere reden problemen hebben met het schoolwerk. Dat kan dyslexie zijn, maar bijvoorbeeld ook een concentratiestoornis, een vorm van autisme, een taalachterstand etc.

Bijles

Bijles houdt in de stof die op school is aangeboden op een andere manier of langzamer uitleggen en oefenen. Bijles kan worden gegeven voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De ene keer zal remedial teaching nodig zijn, de andere keer bijles, maar in de meeste gevallen zal het neerkomen op een combinatie van beide. Tijdens het intakegesprek zullen we bespreken welke begeleiding geschikt is voor uw kind.

Examentraining

Examentraining is oefenen met oude examens, aanleren van strategieën voor de vakken Nederlands en Engels.

Mogelijke problemen van een leerling, waarbij de remedial teacher kan helpen:

 • Woordjes leren kost veel tijd en resultaten blijven uit.
 • Er wordt veel tijd besteed aan toetsen leren, maar de cijfers blijven laag.
 • Losse gegevens (zoals jaartallen en topografie) worden slecht onthouden.
 • Formuleren kost moeite.
 • Grammaticaregels leren en toepassen is een probleem.
 • Er worden ongewone spellingfouten gemaakt.
 • Lezen gaat traag.
 • Bij tekstverklaringen worden onvoldoendes gehaald.
 • Executieve functies (zoals planning en organisatie, leerstrategieën, werkgeheugenstrategieën, concentratie) zijn zwak.
 • Het zelfvertrouwen van een leerling is gedaald als gevolg van veel onvoldoendes, terwijl hij/ zij wel hard heeft gewerkt.
 • Er is een vermoeden van dyslexie, maar er is nog niet eerder begeleiding geweest. Er is een dyslexieonderzoek geweest, maar om een dyslexieverklaring te krijgen moet de hardnekkigheid aangetoond zijn. De leerling moet een aantal rt-lessen volgen bij een bevoegd remedial teacher om aan te tonen dat de problemen op het gebied van lezen en spellen hardnekkig zijn.